image image image
image

Reisbureau voor reizen naar Scandinavië, Groot-Brittannië, Ierland en IJsland

Scan Britain, uw online reisagent met meer dan 20 jaar ervaring voor reizen door heel Noord Europa

Privacy beleid

 

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Wanneer u gegevens verstrekt aan Scan Britain, vallen deze gegevens onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Scan Britain respecteert uw privacy bij gebruik van onze website en wanneer u gegevens achterlaat bij een reservering, informatieaanvraag of een inschrijving voor onze e-mail nieuwsbrief.

Persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beschermd.
Scan Britain houdt zich in alle gevallen aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.


Verzameling/invullen van persoonsgegevens en gebruikersinformatie

Bij het aanvragen van een offerte, het maken van een boeking of het aanvragen van onze nieuwsbrieven, wordt u gevraagd naar persoonlijke informatie. Met deze gegevens wordt u opgenomen in ons adressenbestand. Wij gebruiken uw gegevens alleen om u op de hoogte te houden van alle noodzakelijke informatie m.b.t. uw offerteaanvragen en boekingen en enkele keren per jaar relevante informatie via de nieuwsbrief, indien u hebt aangegeven deze te willen ontvangen.

Tijdens het boekingsproces voor het definitief boeken van een reis word u gevraagd om gegevens van thuisblijvers te verstrekken. Wij verzoeken u de thuisblijvers zelf te informeren over het feit dat Scan Britain hun gegevens in bezit heeft en uitsluitend zal gebruiken in noodgevallen of calamiteiten. Tevens gaan wij er vanuit dat u toestemming heeft van deze thuisblijvers.

Verwerking van persoonsgegevens van u als klant

Uw persoonsgegevens worden door Scan Britain verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
•Administratieve doeleinde
•Communicatie over uw opdracht
•Het uitvoeren van uw een opdracht.


Voor bovenstaande doelstelling(en) kan Scan Britainde volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam en tussenvoegsel
• Achternaam
• Geslacht
• (Mobiel) telefoonnummer
•  E-mailadres
• Paspoort nummer, uitgifte datum, eind datum
• Autogegeven (merk en kenteken)

Uw persoonsgegevens worden door Scan Britain opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
•Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna tbv de financiële administratie voor maximaal 7 jaar


Noodzakelijke verwerking van uw persoonsgegevens

Om de service aan de leveranciers van onze reizen op verantwoorde wijze en zo goed mogelijk te leveren, is het noodzakelijk een deel van uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of derden, die de uiteindelijke producten en diensten leveren die u bij ons hebt geboekt. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verstrekken aan personen of bedrijven anders dan noodzakelijk voor uw geboekte reis.


Bewaartermijn

Zodra uw persoonsgegevens in uw berichten en de antwoorden niet meer nodig zijn, worden uw persoonsgegevens gewist of geanonimiseerd. Dat wil zeggen dat de gegevens ontdaan worden van elementen die het mogelijk maken om te weten dat de gegevens betrekking hebben op u.

Verplicht door overheidsinstanties

Bij reizen naar het buitenland, kunnen wij verplicht worden door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten, dat uw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere toepasselijke doeleinden.

 

Links naar de websites van Derden

Op onze website zijn enkele links naar websites van derden te vinden. U wordt na het aanklikken van voornoemde links doorgeleid naar de website van de betreffende derde. Op het gebruik van deze websites is het privacyreglement van de betreffende derde van toepassing. U dient het privacyreglement van deze derde website te lezen om inzicht te krijgen in hoe deze partij omgaat met uw persoonsgegevens. Scan Britain is niet aansprakelijk voor de informatie die door derden wordt verstrekt, verwerkt, of verzameld tijdens het bezoeken van deze websites.

 

Indien u niet langer wenst opgenomen te worden in ons adressen bestand voor de nieuwsbrief, laat het ons per e-mail weten en indien u als boeker of offerteaanvrager uit ons adressenbestand wilt worden verwijderd, stuurt u een e-mail of een brief naar:

Scan Britain
Zuiderhout 92
1695 AW Blokker
info@scanbritain.nl

Als u inzage wilt hebben in uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Scan Britain.
Wij zullen u dan de gegevens verstrekken, nadat Scan Britain u hebt gevraagd om uzelf te identificeren. Dit om te voorkomen dat iemand zich voordoet als u; en over uw persoonsgegevens komt te beschikken of deze laat wijzigen.

Scan Britain behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen en aanvullingen op de hoogte bent.

 

Laatst gewijzigd op: 26-05-2018